Det nærmer seg Rederikonferansen 2024

February 23, 2024
Programmet begynner å komme på plass, og vi er klare for påmelding fra 1.mars 2024
Det nærmer seg Rederikonferansen 2024

Vi er veldig glade for å kunne presentere et så gjennomarbeidet og tidsaktuelt program.

Verden er i endring, og dette påvirker oss både gjennom global og regional sikkerhet. Det er også slik at verden blir stadig mer kompleks, og rederiene må tilpasse seg morgendagen gjennom å henge med i utviklingen, både organisatorisk, regulatorisk, teknisk og digitalt. Når utviklingen går så fort som den gjør nå, er det lett å sette ut oppgaver eller funksjoner til andre, men er vi flinke nok til å sikre at "outsourcingen" får riktig resultat? Kan vi være sikre på at vi kjenner risikoen godt nok?

Dette - og mye annet - ser vi på i Rederikonferansen 2024