Oppfølging av rederikonferansen 2022 er i gang

June 16, 2023
Oppfølgende HR seminar etter rederikonferansen 2022
Oppfølging av rederikonferansen 2022 er i gang

Rederikonferansen har en målsetting om at vi ikke bare skal være en årlig konferanse, men at vi skal forfølge interessante temaer videre, sammen med næringen. Ut ifra tilbakemeldingene fra deltakerne så var årets konferanse en suksess, og vi har fått en del innspill og oppfølgende spørsmål om en del av innleggene. Vi har derfor startet arbeidet med å følge opp et knippe av disse, og først ute var temaet «Sjøarbeiders helse – utfordringer med helseattest». Her er utfordringen at arbeidsgiversiden kommer for seint inn i prosessen, slik at viktige faktorer rundt mulig tilrettelegging blir bestemt uten arbeidsgivers innspill. Dette mener vi er uheldig, og det var derfor temaet på et HR Webinar arrangert av Kvale Advokatfirma DA i samarbeid med Nye Giske Havfiske.

Vi håper de som deltok likte webinaret. I så fall er det fint om dere registrerer dere for varsling av nye webinar (disse er gratis) hos Kvale. Eventuelle innspill til ønske om oppfølging av andre tema, kan sendes til kontakt@rederikonferansen.com

Innledere på gårsdagens HR webinar var Monica Gjerde Sperre og Sara Storøy fra Kvale, samt Bjørn Inge Furuli fra Nye Giske Havfiske og CCOM AS.