Bjørn Inge Furuli

Bjørn Inge Furuli er Operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, og KHMS Leder hos softwareleverandøren CCOM AS

Bjørn Inge har en variert maritim karriere og er i dag Operasjonssjef i Nye Giske Havfiske.

Han har vært styrmann på fryseskip og bilferger og arbeidet på rederikontor som mannskapssjef, KHMS sjef og operasjonssjef innen Offshore og Fiskeri.

De siste årene har han i tillegg til å være operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, vært innleid KHMS ansvarlig og konsulent i CCOM AS, der han har jobbet opp mot et variert spekter av rederier som utpekt person, internrevisor og fagkonsulent.

Bjørn Inge er opptatt av at rederiene skal kunne møte morgendagen på en god måte, noe som betinger at næringen greier å rekruttere og beholde godt kompetente ansatte på land og sjø.

Bjørn Inge leder "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav", og er styreleder i Marint Kompetansesenter.

Foredrag Bjørn Inge er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
14:20
-
15:00
Tittel
Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt
Foredragsholder
Jarle Bjørntvedt
Thomas Angell Bergh
Bjørn Inge Furuli
Johan Løberg
Tid
kl.
9:30
-
9:40
Tittel
Åpning av konferansen
Foredragsholder
Monica Sperre
Bjørn Inge Furuli
Marte Fanneløb Giskeødegård
Arve Dimmen
Jon-Rune Nygård
Se flere foredrag her.