Program

Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid og sted
kl.
9:00
-
10:00
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Registrering åpner

Velkommen til Rederikonferansen 2024

Registrering åpner
kl.
9:00
Sesjoner
kl.
9:00
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
10:00
-
10:10
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Åpning av konferansen
Nye Giske Havfiske AS v/ Bjørn Inge Furuli
Kystverket v/ Arve Dimmen
Sølvtrans v/ Harald Tom Nesvik
NTNU v/ Marte Fanneløb Giskeødegård
Eksportfinansiering Norge "Eksfin" v/ Stig Gjethammer

Velkommen til rederikonferansen 2024

Åpning av konferansen
kl.
10:00
Sesjoner
kl.
10:00
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
10:10
-
10:35
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Verden i endring - hva skjer?
Universitetet i Oslo v/ Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary hjelper oss å forstå verdensbildet i dag

Verden i endring - hva skjer?
kl.
10:10
Sesjoner
kl.
10:10
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Sikkerhetspolitisk uro - konsekvenser for kysten
kl.
10:35
Sesjoner
kl.
10:35
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Pause
kl.
11:05
Sesjoner
kl.
11:05
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
11:30
-
11:50
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Trusler mot skip og mannskap

Rederiforbundet v/beredskapsdirektør Audun Halvorsen

Trusler mot skip og mannskap
kl.
11:30
Sesjoner
kl.
11:30
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
11:50
-
12:10
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Nytt risikobilde - hva kan det bety for rederiene?
AON v/ Kristine Giske Hagen
Kvale v/ Runar Kristing

Risikoanalyse, hva innebærer det fra et rederiperspektiv?

Nytt risikobilde - hva kan det bety for rederiene?
kl.
11:50
Sesjoner
kl.
11:50
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Lunsj
kl.
12:10
Sesjoner
kl.
12:10
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
13:00
-
13:20
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Å navigere i økt endringstakt

En leverandør og et rederi snakker i fellesskap om sine erfaringer med å utnytte digitale løsninger

Å navigere i økt endringstakt
kl.
13:00
Sesjoner
kl.
13:00
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
13:20
-
13:50
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Hvordan jobber rederiene med digitalisering i dag?
Norges Rederiforbund v/ Karin Gjerløw Høidahl

Innsiktsarbeid i regi av GCE Blue Maritime, NTNU, Rederiforbundet og Sintef Digital

Hvordan jobber rederiene med digitalisering i dag?
kl.
13:20
Sesjoner
kl.
13:20
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
13:50
-
14:50
Tittel og foredragsholder
Hvordan bruker vi selv ny teknologi og hvordan påvirker det hverdagen?
NTNU v/ Marte Fanneløb Giskeødegård
Symbio Consult AS v/ Jon-Rune Nygård

Gruppediskusjon

Hvordan bruker vi selv ny teknologi og hvordan påvirker det hverdagen?
kl.
13:50
Sesjoner
kl.
13:50
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
14:50
-
15:10
Pause
kl.
14:50
Sesjoner
kl.
14:50
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Endringstakten øker - henger rederiene med?
kl.
15:10
Sesjoner
kl.
15:10
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Tid og sted
kl.
15:30
-
16:00
Scandic Parken
Tittel og foredragsholder
Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt

Paneldebatt og mobilisering av salen gjennom gruppediskusjon

Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt
kl.
15:30
Sesjoner
kl.
15:30
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Håp i havet
kl.
16:00
Sesjoner
kl.
16:00
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Avslutning
kl.
16:15
Sesjoner
kl.
16:15
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7
Risikoanalyse - er interessene i rederiet tilstrekkelig forsikret?
kl.
17:00
Sesjoner
kl.
17:00
Sesjon 1

Kontrahering i blinde?

Kvale v/adv. Lilly Relling og AON v/Anders Clementz-Antonsen

Sesjon 2

Hvordan velge de rette folkene til nøkkelposisjoner?

Symbio v/Jon Rune Nygård

Sesjon 3

Status og utfordringer ved innføring av ny miljøteknologi

NTNU v/Rigmor Nerheim og Vilmar Æsøy

Sesjon 4

Eierskap til data - hvem eier og hva bør rederiene passe på ved outsourcing? Har rederiet kontroll på KI?

Kvale v/adv. Per-Kaare Svendsen

Sesjon 5

Sjømannsfradrag og nettolønnsordning

Kvale v/adv. Gjermund Mathisen og Sølvtrans v/Harald Tom Nesvik

Sesjon 6

ESG rapportering - er dere i mål?

Sesjon 7

Nye føringer for offentlig finansiering innenfor olje og gass

Eksportfinansiering Norge

Kontrahering i blinde?
kl.
18:00
Sesjoner
kl.
18:00
Sesjon 1

Status politiske ambisjoner for skipsfarten - ny politikk under utvikling

Sesjon 2

Rederiet og arbeidsgivers styringsrett - ny praksis og hvor leder den?

Kvale v/adv. Monica Sperre og adv. Sara Storøy

Sesjon 3

Rederiskatteordningen i spill?

Kvale v/adv. Gjermund Mathisen og adv. Tormod Torvanger

Sesjon 4

Hvordan overvåke arbeidsmiljø på en hensiktsmessig måte?

Symbio v/Jon Rune Nygård

Sesjon 5

Kjøp og salg av fartøy

Sparebanken Møre, AON og Kvale

Sesjon 6

Markedsutsiktene - all time high?

Sesjon 7

Bli kvitt misbruket, ikke mennesket

Terapivakten v/Ove André Remme

Mat og fest
kl.
19:00
Sesjoner
kl.
19:00
Sesjon 1
Sesjon 2
Sesjon 3
Sesjon 4
Sesjon 5
Sesjon 6
Sesjon 7