Harald Tom Nesvik

Harald Tom har lang erfaring som politiker fra Stortinget. Han var også Fiskeriminister i Solberg-regjeringen.

Harald Tom har erfaring fra Stortinget i perioden 1997-2017,som leder av Helsekomiteen, nestleder i næringskomiteen og parlamentarisk lederfor FrP. Han var også Fiskeriminister i Solberg-regjeringen frem til FrP forlot regjeringen i januar 2020. Han arbeider dag som Head of Communications i Sølvtrans.

Foredrag Harald Tom er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
9:30
-
9:40
Tittel
Åpning av konferansen
Foredragsholder
Monica Sperre
Bjørn Inge Furuli
Marte Fanneløb Giskeødegård
Arve Dimmen
Jon-Rune Nygård
Se flere foredrag her.