Arve Dimmen

Arve Dimmen er direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Arve er utdannet sivilingeniør innen radio/navigasjon med bred erfaring innen teknologiutvikling og ledelse fra FFI, Forsvaret og Kystverket, der han begynte med sjøsikkerhetsarbeid i 2006. Hans ansvarsområde i Kystverket omfatter maritim overvåkning og trafikkregulering, sjøtrafikksentraltjeneste, losmyndighet, havnesikring og BarentsWatch.

Kystverket har satset på tidlig å ta i bruk ny teknologi i operative systemer, og har blant annet en egen konstellasjon av satellitter for havovervåkning. Gjennom systemer som SafeSeaNet og BarentsWatch legges det vekt på å effektivisere hverdagen for brukere og tilgjengeliggjøre maritime data for en rekke anvendelser.

Foredrag Arve er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
9:30
-
9:40
Tittel
Åpning av konferansen
Foredragsholder
Monica Sperre
Bjørn Inge Furuli
Marte Fanneløb Giskeødegård
Arve Dimmen
Jon-Rune Nygård
Se flere foredrag her.