Stig Gjethammer

Stig Gjethammer er Shippingklubben Ålesund sin representant i styringsgruppa for Rederikonferansen. Hos shippingklubben har han vært styremedlem siden 2016.

Til daglig jobber Gjethammer i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) hvor han bistår selskaper og långivere innen maritim næring, og er ansvarlig for selskapets virksomhet i Ålesund og Møre-regionen. Han jobber tett opp mot rederier, skipsverft, skipsdesignere og utstyrsleverandører.

Foredrag Stig er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
9:30
-
9:40
Tittel
Åpning av konferansen
Foredragsholder
Monica Sperre
Bjørn Inge Furuli
Marte Fanneløb Giskeødegård
Arve Dimmen
Jon-Rune Nygård
Se flere foredrag her.