kl.
9:30
-
9:40
Scandic Parken

Åpning av konferansen

Kvale v/ Monica Sperre
Nye Giske Havfiske AS v/ Bjørn Inge Furuli
NTNU v/ Marte Fanneløb Giskeødegård
Kystverket v/ Arve Dimmen
Symbio Consult AS v/ Jon-Rune Nygård
Eksportfinansiering Norge "Eksfin" v/ Stig Gjethammer
Sølvtrans v/ Harald Tom Nesvik

Programkomiteen er glade for å ønske velkommen til den 4. rederikonferansen

Tid og sted
Tittel og foredragsholder
Tid og sted
kl.
9:30
-
9:40
Tittel og foredragsholder
Scandic Parken
Se flere foredrag her.
Åpning av konferansen
Åpning av konferansen
Åpning av konferansen