Monica Sperre

Monica Sperre er advokat, partner og leder for sjømatgruppen i Kvale Advokatfirma DA. Hun er spesialisert innen kontraktsrett, regulatoriske forhold, myndighetskontakt, arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Monica bistår industrien og rederiene langs kysten innenfor de fleste segment, herunder fiskeri, havbruk, brønnbåt, servicefartøy, offshore, transport og passasjerdrift.  

Monica har særlig kjennskap til virksomhetene langs kysten og hun vet at kryssende hensyn gjør seg gjeldende i forbindelse med virksomheters rettslige problemstillinger, i tillegg til sesongbaserte svingninger. Monica er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger. Med over 25 årserfaring er Monica en av landets ledende eksperter på rettslige problemstillinger som berører kystens næringer. Hun er bransjeorientert og har omfattende kjennskap og erfaring med hele den marine og maritime industri og rederiene langs kysten

Foredrag Monica er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
9:30
-
9:40
Tittel
Åpning av konferansen
Foredragsholder
Monica Sperre
Bjørn Inge Furuli
Marte Fanneløb Giskeødegård
Arve Dimmen
Jon-Rune Nygård
Se flere foredrag her.