Innledere

Her kan du lese om våre flinke innledere.

Moderator

Fredric Holen
Fredric Holen Bjørdal
Managing Associate / Kvale

Moderator på årets rederikonferanse

Rederikonferansen

Innledere

Kristian
Kristian Osnes
Managing Director / HAV Hydrogen

Janne Haaland
Janne Haaland Matlary
Professor / Universitetet i Oslo

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole, eks-politiker og spaltist i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Fædrelandsvennen.

Paal S.
Paal S. Greger
Innsatsleder / Sjøforsvaret

Orlogskaptein Pål Greger ledet oppstarten av det norske bidraget i operasjon «Prosperity Guardian» for beskyttelse av sivil skipsfart i Rødehavet. Han har omfattende erfaring fra internasjonale operasjoner både gjennom sitt virke i Politiet og Forsvaret, bl.a. Fra Kosovo, Nord-Makedonia, Middelhavet og Afrika, og har blant annet tjenestegjort ved NATO Shipping Centre.

Karin Gjerløw
Karin Gjerløw Høidahl
Seksjonsleder / Norges Rederiforbund

Karin Karin Gjerløw Høidahl er seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning. Hun er ansvarlig for oppfølging av medlemsbedriftenes kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Gjermund
Gjermund Mathisen
Partner og advokat / Kvale

Gjermund arbeider primært med konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS-rett. Han har mange års erfaring med slike saker fra ESA og EFTA-domstolen, foruten Lovavdelingen i Justisdepartementet og EU-kommisjonen.

Sara
Sara Storøy
Managing Associate/Advokat / Kvale

Sara Storøy er managing associate i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Hun er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Runar
Runar Kristing
Managing Associate / Kvale

Runar har lang og omfattende erfaring fra rådgivning og representasjon av norske og internasjonale forsikringsselskaper, - formidlere, reassurandører og finansforetak.

Anders
Anders Clementz-Antonsen
Nordic Head of Claims and Contractual Consulting, Attorney-at-Law MNA / AON

Anders har 13 års erfaring fra forsikringsbransjen, og er nordisk leder i Aon for skade – og kontraktsrådgivning.

Jarle
Jarle Bjørntvedt
Head of Office / RINA Norway

Jarle Bjørntvedt har jobbet i RINA i 15 år og er Head of Office for den norske avdelingen i klasseselskapet RINA.

Olav Einar
Olav Einar Rygg
Avdelingsdirektør / Eksfin

Olav Einar Rygg er avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin med ansvar for maritim og verft, fornybar energi og industri og bærekraft.

Thomas Angell
Thomas Angell Bergh
Fungerende avdelingsdirektør / Sjøfartsdirektoratet

Thomas Angell Bergh har jobbet som underdirektør i Sjøfartsdirektoratet i avdeling for operativt tilsyn (OTI) fra 2018. I dag fungerer han som avdelingsdirektør. Avdeling for operativt tilsyn med ansvar for tilsynsaktivitetene i direktoratet. Direktoratet sine region og tilsynskontor er også en del av avdelingen sammen med underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap (IRB). IRB har bl.a. ansvar for utvikling og vedlikehold av tilsynsmetodikk og fagkoordinatorene for bl.a ISM, sikkerhetsstyring, ISPS, uanmeldt tilsyn samt havnestatskontroll mm. i Norge.

Kristine Giske
Kristine Giske Hagen
Regional Director / AON

Kristine har over 18 års erfaring fra forsikringsbransjen, og jobber som rådgiver og megler for både store internasjonale norske bedrifter og lokale bedrifter i Ålesundsregionen.

Henrik
Henrik Grung
Partner / Kvale

Henrik Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Margrete
Margrete Eilertsen
Rådgiver / Norges Rederiforbund

Margrete Eilertsen er rådgiver og ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Rederiforbundet. Her følger hun opp forbundets arbeid med bærekrafts-relaterte tema, med fokus på medlemsoppfølging og veiledning.

Einar Vik
Einar Vik Arset
Kystdirektør / Kystverket

Einar Vik Arset er kystdirektør og har ledet Kystverket siden 2019. Han har utdanning fra bl.a. NHH og 15 års offentlig ledererfaring. Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning med hovedkontor i Ålesund.

Runar
Runar Debess
Banksjef / Sparebanken Møre

Banksjef sjømat

Line Falkenberg
Line Falkenberg Ollestad
Rådgiver / Norges Rederiforbund

Line Falkenberg Ollestad arbeider i Beredskapsavdelingen / Internasjonalt samarbeid og klima

Svein Leon
Svein Leon Aure
CEO / Norwind Offshore

Lars Conradi
Lars Conradi Andersen
CEO / Rem Offshore AS

Johan
Johan Løberg
Seniorrådgiver sikkerhet og beredskap / Kystrederiene og Nautilus Sjø

Johan Løberg er seniorrådgiver for sikkerhet- og beredskap i Nautilus Sjø

Lilly Kathrin
Lilly Kathrin Relling
Partner / Kvale

Lilly er tilknyttet Kvales avdeling for olje, gass og shipping. Hun bistår norske og utenlandske klienter på ulike forretningsjuridiske områder og har betydelig erfaring med rådgivning til aktører innenfor shipping- og offshoreindustrien.

Aksel W.
Aksel W. Jebsen
Project Manager / Attorney at Law MNA / AON

Aksel jobber som prosjektleder i Aons transaksjonsavdeling, hvor han bistår kunder med risikorådgivning og forsikringsløsninger i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

Vegard
Vegard Vollsæter
Divisional Director Newbuilds / Clarksons Offshore & Renewables

Experience with assisting Owners and Investors realize offshore vessel newbuild projects globally.

Vilmar
Vilmar Æsøy
Professor / NTNU - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Guri Lillebø
Guri Lillebø Sætre
HR Manager / Island Offshore

Marie Engelsen
Marie Engelsen Launes
Direktør for bærekraft / Eidesvik Offshore ASA

Marie Engelsen Launes er direktør for bærekraft i offshorerederiet Eidesvik Offshore ASA

Richard
Richard Inkster
Managing director / Maris Fiducia

Ann Rigmor
Ann Rigmor Nerheim
Førsteamanuensis / NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Mats Stendal
Mats Stendal Aksnes
KHMS-sjef / Island Offshore

Gitte Gard
Gitte Gard Talmo
Administrerende direktør / Eidesvik Offshore ASA

Gitte Gard Talmo er administrerende direktør i offshorerederiet Eidesvik Offshore ASA.

Knut Tore
Knut Tore Aurdal
Head of Projects / GCE Blue Maritime

Knut Tore is leading the department of Research and Innovation in GCE Blue Maritime Cluster with its associated activities.

Per-Kaare
Per-Kaare Svendsen
Partner / Kvale

Per-Kaare Svendsen er en internasjonalt anerkjent TMT-ekspert og en erfaren forhandler. Han har mer enn 20 års erfaring med rettslige spørsmål knyttet til digitalisering, elektronisk handel, personvern, TV- og mediedistribusjon, telekommunikasjonsrett og konkurranserett.

Ove André
Ove André Remme
Daglig leder / Terapivakten AS

Ove Andre er en anerkjent ekspert innen rusbehandling og forebygging, med en imponerende kombinasjon av personlig erfaring og profesjonell ekspertise. Med 20 år som rusfri og en solid bakgrunn som utdannet rusterapeut, har han tilegnet seg 16 års verdifull erfaring i arbeidet mot rusproblemer, både i bedriftsmiljøer og blant enkeltpersoner. Hans unike perspektiv er også formet av tidligere roller som fisker og fabrikkformann, noe som har beriket hans forståelse for ulike arbeidsmiljøer.

Julie
Julie Hegdahl
Senior Associate / Kvale

Julie W. Hegdahl arbeider hovedsakelig med individuell og kollektiv arbeidsrett, samt compliance iht. åpenhetsloven. Hun bistår både norske, internasjonale og multinasjonale klienter.

Kjell
Kjell Hauge
Advokat / Kystrederiene

Arvid Christian
Arvid Christian Aalvik
Advokatfullmektig / Kystrederiene

Erlend
Erlend Erstad
Senior Consultant / DNV

Sigmund
Sigmund Størset
/ Enova

Elin Ulstad
Elin Ulstad Stokland
/ Enova

Programkomité

Arve
Arve Dimmen
Direktør / Kystverket

Arve Dimmen er direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Robin
Robin Halsebakk
Adm direktør / Sølvtrans

Robin er daglig leder i Sølvtrans, etter å ha jobbet seg gjennom de forskjellige avdelingene i selskapet siden 2011

Jon-Rune
Jon-Rune Nygård
Eier/Konsulent / Symbio Consult AS

Jon Rune har lang erfaring innen områdene markeds- og organisasjonsutvikling, både i rollen om ansvarlig utøver og som rådgiver.

Marte Fanneløb
Marte Fanneløb Giskeødegård
Førsteamanuensis / NTNU

Marte er førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund

Bjørn Inge
Bjørn Inge Furuli
Operasjonssjef / Nye Giske Havfiske AS

Bjørn Inge Furuli er Operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, og KHMS Leder hos softwareleverandøren CCOM AS

Stig
Stig Gjethammer
Senior VP / Eksportfinansiering Norge "Eksfin"

Stig Gjethammer er Shippingklubben Ålesund sin representant i styringsgruppa for Rederikonferansen. Hos shippingklubben har han vært styremedlem siden 2016.

Harald Tom
Harald Tom Nesvik
Head of Communications / Sølvtrans

Harald Tom har lang erfaring som politiker fra Stortinget. Han var også Fiskeriminister i Solberg-regjeringen.

Monica
Monica Sperre
Partner og Advokat / Kvale

Monica Sperre er advokat, partner og leder for sjømatgruppen i Kvale Advokatfirma DA. Hun er spesialisert innen kontraktsrett, regulatoriske forhold, myndighetskontakt, arbeidsrett og skipsarbeidsrett.