Karin Gjerløw Høidahl

Karin Karin Gjerløw Høidahl er seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning. Hun er ansvarlig for oppfølging av medlemsbedriftenes kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Karin leder seksjonen som følger opp kompetanseutvikling på alle nivå fra grunnskole og yrkesfaglig utdanning til etter- og videreutdanning, forskning og innovasjon. Arbeidet innebærer tett samarbeid med næringen, akademia og myndigheter.

Karin er siviløkonom fra The University of Stirling, Skottland og Kansai Gaidai University, Japan. Hun har bred internasjonal erfaring blant annet som leder av Innovasjon Norge ved ambassaden i Washington D.C. Hun har også tidligere jobbet i Utenriksdepartementet. Karin kom fra ledelsen i Innovasjon Norges klyngeprogram til Rederiforbundet i august 2015.

Foredrag Karin Gjerløw er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
11:50
-
12:10
Tittel
Hvordan jobber rederiene med digitalisering i dag?
Foredragsholder
Karin Gjerløw Høidahl
Se flere foredrag her.