Gjermund Mathisen

Gjermund arbeider primært med konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS-rett. Han har mange års erfaring med slike saker fra ESA og EFTA-domstolen, foruten Lovavdelingen i Justisdepartementet og EU-kommisjonen.

Før han kom til Kvale i 2022 var Gjermund direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling i åtte år. Han arbeidet med flere av ESAs største konkurransesaker og med flere hundre statsstøttesaker. Som medlem av ESAs juridiske tjeneste representerte han ESA i omlag 30 saker for EFTA-domstolen, EU-domstolen og Underretten i Luxembourg. Han er utdannet i Norge og Tyskland og har juridisk doktorgrad med en avhandling om norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid.

Gjermunds spisskompetanse omfatter også utlevering av personer mistenkt for lovbrudd, internasjonalt samarbeid i straffesaker og EØS-rettens betydning i norske straffesaker.

Foredrag Gjermund er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.