Henrik Grung

Henrik Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Grung har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri. Har over en årrekke bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter.

Er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot industrielle eiere, styrer og managementet for disse.

Fokusert på å være ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit, kraft og vilje hos de involverte for å sikre sterke, robuste, balanserte og bærekraftige løsninger.

Foredrag Henrik er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.