Jarle Bjørntvedt

Jarle Bjørntvedt har jobbet i RINA i 15 år og er Head of Office for den norske avdelingen i klasseselskapet RINA.

Han har ansvaret for den operasjonelle delen i Norge og har gjennomført over 500 surveys på skip, samt over 100 audits av ISM, ISPS, MLCombord på skip og hos rederier både i Norge og Skandinavia.

Foredrag Jarle er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
14:20
-
15:00
Tittel
Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt
Foredragsholder
Jarle Bjørntvedt
Thomas Angell Bergh
Bjørn Inge Furuli
Johan Løberg
Tid
kl.
14:00
-
14:20
Tittel
Endringstakten øker - henger rederiene med?
Foredragsholder
Jarle Bjørntvedt
Se flere foredrag her.