Johan Løberg

Johan Løberg er seniorrådgiver for sikkerhet- og beredskap i Nautilus Sjø

Han har en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse og over25 års erfaring innen fagområdet maritim skipssikkerhet.

Foredrag Johan er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
10:15
-
10:25
Tittel
Nærskipsfartens rolle
Foredragsholder
Johan Løberg
Tid
kl.
14:20
-
15:00
Tittel
Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt
Foredragsholder
Jarle Bjørntvedt
Thomas Angell Bergh
Bjørn Inge Furuli
Johan Løberg
Se flere foredrag her.