Kristian Osnes

Kristian er utdannet sivilingeniør i industriell design fra NTNU. Siden 2018 har han ledet HAV Groups utvikling av maritim hydrogenkompetanse gjennom Pilot-E-prosjektet FreeCO2ast. Fra 2020 har han også vært ansvarlig for oppstarten og utviklingen av selskapet HAV Hydrogen AS.

Kristianer engasjert i utvikling av strategier for realisering av maritim nullutslipp og deltar i flere på forsknings- og utviklingsprosjekt innen alternativ drivstoffteknologi og verdikjedeutvikling. Hans bakgrunn fra industridesign gir ham et ekstra fokus på brukere og deres behov, noe som fungerer som en katalysator for å skape innovative og meningsfulle løsninger. Han har tidligere erfaring fra både maritim og offshore industri, innen risiko, beredskap og evakuering.

 

Foredrag Kristian er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
15:10
-
15:20
Tittel
Rederienes dilemma og mulighet; Naviger trygt mot lav- og nullslippsløsninger
Foredragsholder
Quint Vedder
Kristian Osnes
Se flere foredrag her.