Margrete Eilertsen

Margrete Eilertsen er rådgiver og ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Rederiforbundet. Her følger hun opp forbundets arbeid med bærekrafts-relaterte tema, med fokus på medlemsoppfølging og veiledning.

Margrete ble ansatt i Norges Rederiforbund januar 2024. Før hun kom til Rederiforbundet jobbet hun som Seniorrådgiver i Etisk handel Norge og har tidligere jobbet som ESG-analytiker med fokus på shippingporteføljen i Nordea. Margrete har tok sin utdannelse på Copenhagen Business School og har en master i Business and Development Studies.

Foredrag Margrete er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.