Marie Engelsen Launes

Marie Engelsen Launes er direktør for bærekraft i offshorerederiet Eidesvik Offshore ASA

Engelsen Launes er prosjektleder for ett av rederiets ammoniakkprosjekter. Launes har 15 års erfaring innen arbeid med samfunnskontakt og grønn teknologiutvikling i den maritime industrien, og har vært involvert i en rekke nasjonale og Europeiske innovasjonsprosjekter innen nye drivstoff.

Foredrag Marie Engelsen er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.