Olav Einar Rygg

Olav Einar Rygg er avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin med ansvar for maritim og verft, fornybar energi og industri og bærekraft.

Olav Einar Rygg har fulgt maritimt næringsliv og Møreklyngen siden 1990-tallet og vært tett på gjennom de ulike sykluser som næringen har vært gjennom. Lån og garantier fra staten er sentrale virkemidler for å sikre norske bedrifter konkurransedyktig finansiering. Han vil gi en oppdatering fra Eksfin på finansiering for maritim næring og viktige endringer i regelverket for eksportfinansiering.

Foredrag Olav Einar er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.