Per-Kaare Svendsen

Per-Kaare Svendsen er en internasjonalt anerkjent TMT-ekspert og en erfaren forhandler. Han har mer enn 20 års erfaring med rettslige spørsmål knyttet til digitalisering, elektronisk handel, personvern, TV- og mediedistribusjon, telekommunikasjonsrett og konkurranserett.

Han er særlig kjent for å håndtere omfattende strategiske, regulatoriske og kontraktsmessige forhold for selskap med sterkt fokus på digitalisering og elektronisk kommunikasjon. Han har arbeidet med en rekke prosjekter både i Norge og utland, herunder automatiseringsprosjekter, tilgangsavtaler innen telekom og mobilutbygging, digitalisering, inn- og outsourcingsprosjekter, samt transaksjoner som involverer teknologivirksomheter.

Foredrag Per-Kaare er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Ingen kommende foredrag
Se flere foredrag her.