Foredrag Svein Leon er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
11:20
-
11:35
Tittel
Å navigere i økt endringstakt
Foredragsholder
Svein Leon Aure
Se flere foredrag her.