Thomas Angell Bergh

Thomas Angell Bergh har jobbet som underdirektør i Sjøfartsdirektoratet i avdeling for operativt tilsyn (OTI) fra 2018. I dag fungerer han som avdelingsdirektør. Avdeling for operativt tilsyn med ansvar for tilsynsaktivitetene i direktoratet. Direktoratet sine region og tilsynskontor er også en del av avdelingen sammen med underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap (IRB). IRB har bl.a. ansvar for utvikling og vedlikehold av tilsynsmetodikk og fagkoordinatorene for bl.a ISM, sikkerhetsstyring, ISPS, uanmeldt tilsyn samt havnestatskontroll mm. i Norge.

Thomas Angell Bergh er utdannet elektro- og automasjonsingeniør og sjøkaptein fra Høyskolen i Haugesund og har seilt som overstyrmann på bøyelastere. Fra 1998 jobbet han som HMS & QA operasjonssjef i Østensjø Rederi AS. Fra 2014 jobbet han som COO i North Sea Containerline medansvar for drift og operasjon av skipene samt logistikken rundt containertransporten.  NCL er det største containerrederiet som opererer på Vestlandet og Nord-Norge.

Foredrag Thomas Angell er med i:
Tid og Sted
Tittel og foredragsholder
Tid
kl.
14:20
-
15:00
Tittel
Endringstakten øker - hvor går vi videre? Paneldebatt
Foredragsholder
Jarle Bjørntvedt
Thomas Angell Bergh
Bjørn Inge Furuli
Johan Løberg
Tid
kl.
10:45
-
11:00
Tittel
Sikkerhetspolitisk uro - konsekvenser for kysten
Foredragsholder
Einar Vik Arset
Thomas Angell Bergh
Se flere foredrag her.