Rederikonferansen støtter også i år Røde Kors sitt arbeide i Ukraina

June 20, 2024
Rederikonferansen fortsetter å donere innledergavene våre til Ukraina.
Rederikonferansen støtter også i år Røde Kors sitt arbeide i Ukraina

Rederikonferansen er opptatt av å vise samfunnsansvar, og selv om vi har utfordringer på vår side så må vi ikke glemme at vi er priviligerte som får arbeide med det vi liker og vite at familien er trygge. I Ukraina er man ikke like heldige, og det gir derfor mening å støtte hjelpearbeidet i landet, selv om det er forsvinnende lite i forhold til det enorme behovet som finnes.