Rederikonferansen støttet Ukraina også i 2023

August 29, 2023
Vi donerte 15000kr til Ukraina
Rederikonferansen støttet Ukraina også i 2023

Arrangørkomiteen valgte også i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, denne gang med 15.000 kr. Dette var det samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne fått bidra til hjelpearbeidet i Ukraina gjennom sitt innlegg på konferansen vår.